หน้าแรก   |   รายการไฟล์    |   ค้นหาข้อมูล  
Username
Password
สถิติ
ข้อมูลไฟล์ E-Learning ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
10 อันดับแรก
ชื่อไฟล์ จำนวน
electronics Measurement 1268 ครั้ง
Commonrail System 1156 ครั้ง
English E-learning with Tests 1130 ครั้ง
Open office Chapter2 Calc 1120 ครั้ง
Transmission Media 1109 ครั้ง
Open office Chapter4 Impress 1080 ครั้ง
Open office Chapter3 Writer 1054 ครั้ง
Data Communication and Signal 1003 ครั้ง
วิชางานระบบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 5 โดย อ.สยาม จันทราศรี 981 ครั้ง
Introduction to electronics 973 ครั้ง

 


ข้อมูลไฟล์ E-Learning

เลือกไฟล์จากฝ่ายงาน
กิจการนักศึกษา [ 0 ]
กิจการพิเศษ [ 0 ]
ส่งเสริมการศึกษา [ 0 ]
วิชาการ [ 0 ]
ช่างยนต์ [ 2 ]
สถาปัตยกรรม&ก่อสร้าง [ 0 ]
ช่างกลโรงงาน&เทคนิคการผลิต [ 0 ]
ช่างไฟฟ้า [ 0 ]
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ [ 2 ]
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ [ 4 ]
พณิชยการคอมฯ&คอมฯธุรกิจ [ 2 ]
การโรงแรม [ 0 ]
การบัญชี [ 0 ]
ธุรกิจค้าปลีก [ 0 ]
สามัญสัมพันธ์ [ 3 ]

แสดงไฟล ์E-Learning ทั้งหมด

วิชางานระบบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 5 โดย อ.สยาม จันทราศรี electronics Measurement
Introduction to electronics Transmission Media
Data Communication and Signal Commonrail System
Answer Keys for English Test English E-learning with Tests
English::Writing Open office Chapter4 Impress
Open office Chapter3 Writer Open office Chapter2 Calc
Open office Chapter1 Introduction