พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยทาง ยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ ได้จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ในโอกาสนี้กลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน นำโดย อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ในนามประธานกลุ่มฯ รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ได้นำนักศึกษาในกลุ่มฯ จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย , วิทยาลัยเมโทรเทคโนโลยี , วิทยาลัยพณิชยการเชียงใหม่ , วิทยาลัยศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี , วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา , วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี , วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู , วิทยาลัยพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ , วิทยาลัยไทยวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดย พระราชสิงหวรมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์ และเรียนเชิญ นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556
 
Click for ZOOM pictures