วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย อัตลักษณ์ : วินัย ปัญญา ทักษะ ;;; เอกลักษณ์ : มีจิตสาธารณะ
 
ดร.วัชระ ตันตรานนท์
นางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากร
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
นายนิติ วานิชสมบัติ
รองผู้อำนวยฝ่ายกิจการพิเศษ
นางภัชณิชา พุทธปวน
รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ
 
วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560         
 
      รายการสรุปข่าวประจำเดือน click
      


วันต่อต้านยาเสพติดโลก...[ 2017-06-26 ]

แกนนำ “โรงเรียนคุณธรรมสุภาพชนคนอาชี...[ 2017-06-26 ]

อบรมขับขี่ปลอดภัย...[ 2017-06-21 ]

รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันทักษะ Hin...[ 2017-06-19 ]