วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย อัตลักษณ์ : วินัย ปัญญา ทักษะ ;;; เอกลักษณ์ : มีจิตสาธารณะ
 
ดร.วัชระ ตันตรานนท์
นางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากร
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
นายนิติ วานิชสมบัติ
รองผู้อำนวยฝ่ายกิจการพิเศษ
นางภัชณิชา พุทธปวน
รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ
 
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560         
 
      รายการสรุปข่าวประจำเดือน click
      


MOU ร่วมกับ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหา...[ 2017-09-16 ]

MOU ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชี...[ 2017-09-16 ]

ดูงานที่ประเทศจีน...[ 2017-09-16 ]

ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ...[ 2017-09-16 ]