วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย อัตลักษณ์ : วินัย ปัญญา ทักษะ ;;; เอกลักษณ์ : มีจิตสาธารณะ
 
ดร.วัชระ ตันตรานนท์
นางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากร
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
นายนิติ วานิชสมบัติ
รองผู้อำนวยฝ่ายกิจการพิเศษ
นางภัชณิชา พุทธปวน
รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ
 
วันจันทร์ ที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2560         
 
      รายการสรุปข่าวประจำเดือน click
      


งานดำหัวครูอาวุโส ของสมาคมโรงเรียนเ...[ 2017-04-20 ]

สืบสานประเพณีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหั...[ 2017-04-19 ]

โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ...[ 2017-04-19 ]

วิทยาลัยฯ ประชุมคณะครูพัฒนาผลงานวิจ...[ 2017-04-07 ]