หน้าหลัก : ข่าวประชาสัมพันธ์ : เครื่องมือกลศึกษาดูงาน ต่างจังหวัด 7-9 ต.ค.58 : วันที่โพสข่าว 2015-10-30 11:11:18
ช่วงปิดภาคเรียน 1/58 ที่ผ่านมาทางสาขาเครื่องมือกลและอุตสาหกรรมการผลิตได้นำ อาจารย์และนักศึกษาในแผนกออกเดินทางไปยัง บ.ฮีโน่มอเตอร์ จ.ชลบุรี เพื่อทำการศึกษาดูงานกระบวนการประกอบรถบรรทุกขนาดใหญ่ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นการทำงานในสถานประกอบการจริง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้นอกชั้นเรียนเพิ่มเติม และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่ในตำแหน่งงานต่อไป