หน้าหลัก : ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 : วันที่โพสข่าว 2015-07-29 10:28:57
เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยทางยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ ได้จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ในโอกาสนี้กลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน นำโดย อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ในนามประธานกลุ่มฯ รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ได้นำนักศึกษาในกลุ่มฯ จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 10 แห่ง รวมทั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดย ท่านพระครูสุวิมน ธรรมรักษ์ เจ้าอาวาสวัดลอยเคราะห์ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์ และเรียนเชิญ พันตำรวจเอกวีรยุทธ ประสบโชคชัย ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558