หน้าหลัก : ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีเปิดค่ายนักศึกษาใหม่ 2559 วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2559 : วันที่โพสข่าว 2016-06-13 13:30:09
เช้าวันที่ 10 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยฯ ได้มีพิธีเปิดค่ายนักศึกษาใหม่ "เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า" ให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคน ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีเปิดแล้ว ได้มีการบรรยายเรื่อง "ทักษะการใช้ชีวิตที่ฉลาดของวัยรุ่นในปัจจุบัน" โดย ผศ. ธันวา เบญจวรรณ จากภาควิชาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ