หน้าหลัก : ข่าวประชาสัมพันธ์ : เปิดภาคเรียนที่ 6 มิ.ย.59 : วันที่โพสข่าว 2016-06-10 08:51:33
บรรยากาศเปิดเทอมใหม่ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ของวิทยาลัยฯ คึกคักเป็นพิเศษ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาทุกคนร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ หลังจากนั้น อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่การเรียนรู้ เน้นการตั้งใจเรียน สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เป็นต้น " ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนครับ"