หน้าหลัก : ข่าวประชาสัมพันธ์ : ว.เทคโนโลยีเอเชีย แผนกวิชาช่างกลโรงงานส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ -กีฬา ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ : วันที่โพสข่าว 2016-02-15 15:11:12
ตามที่ สำนักงานบริหารคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2558 โดยกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนเชียงใหม่-ลำพูน 11 แห่ง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพเมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2559 มีวิทยาลัยอาชีวเอกชนกลุ่มภาคเหนือเข้าร่วมสอบทั้งสิ้นกว่า 30 วิทยาลัยฯ จากการแข่งขันดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา จำนวน 53 ประเภทการแข่งขันฯ รวมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันฯ จำนวน 87 คน ได้รับเหรียญทอง 40 เหรียญ เหรียญเงิน 10 เหรียญ และเหรียญทองแดง 15 เหรียญ ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของนักศึกษาที่ได้แสดงความสามารถในทักษะวิชาชีพตามสาขาที่ได้ศึกษามา วิทยาลัยฯ มีความภาคภูมิใจ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับเหรียญรางวัล เพราะการแข่งขันด้านทักษะวิชาชีพนักศึกษาต้องแข่งขันกับตัวเองตามสาขาวิชาที่เรียนมา ส่วนการแข่งขันกีฬา และการประกวดร้องเพลง เป็นความสามารถเฉพาะตัวและส่งเสริมการแสดงออกของนักศึกษา เสริมสร้างความสามัคคีและสร้างสีสันในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา ครั้งที่ 29 ให้มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้น ภาพรวมของการแข่งขันฯ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย