Username :
Password  :
    กำลังทำการปรับปรุงข่าวประชาสัมพันธ์

วันรับใบประกาศนียบัต...

ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ท่านผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอริยวิทย์ 1 อาคารอำนวยการและให้โอวาทแก่นักศึกษา...

สาขาวิชาการโรงแรมฯ เ...

วันที่ 8 ก.พ. 2560 สาขาวิชาการโรงแรมฯ ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประสบการณ์การทำงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยเชิญ รต.ญ วิภาพร สุทโธ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโรงแรมฯ ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุร...

นักศึกษารับเกียรติบั...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมฯ ที่ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะศึกษาวิชาชีพ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีแล...

งานเอเชียนิทัศน์ครั้...

...

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า...

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ทางสาขาวิชาการโรงแรมและการท่งเที่ยว ได้จัดกิจกรรมแลกของขวัญเนื่องในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายระหว่างพี่น้องภายในสาขาวิชา...

นำเสนอโครงการครั้งที...

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมฯ ชั้นปีที่ 3 และ 5 ได้นำเสนอโครงการครั้งที่ 2 โดยได้นำผลิตภัณฑ์ออกมาจัดแสดงให้แก่เหล่าอาจารย์ และนักศึกษารุ่นน้องได้เรียนรู้เพื่อเป็นแนวทาง...