Username :
Password  :

วันรับใบประกาศน...

ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ท่านผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอริยวิทย์ 1 อาคารอำนวยการและให้โอวาทแก่นักศึกษา...

สาขาวิชาการโรงแ...

วันที่ 8 ก.พ. 2560 สาขาวิชาการโรงแรมฯ ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประสบการณ์การทำงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยเชิญ รต.ญ วิภาพร สุทโธ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโรงแรมฯ ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุร...

นักศึกษารับเกีย...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมฯ ที่ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะศึกษาวิชาชีพ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีแล...

งานเอเชียนิทัศน...

...

กิจกรรมส่งท้ายป...

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ทางสาขาวิชาการโรงแรมและการท่งเที่ยว ได้จัดกิจกรรมแลกของขวัญเนื่องในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายระหว่างพี่น้องภายในสาขาวิชา...

นำเสนอโครงการคร...

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมฯ ชั้นปีที่ 3 และ 5 ได้นำเสนอโครงการครั้งที่ 2 โดยได้นำผลิตภัณฑ์ออกมาจัดแสดงให้แก่เหล่าอาจารย์ และนักศึกษารุ่นน้องได้เรียนรู้เพื่อเป็นแนวทาง...

ทัศนศึกษาจังหวั...

เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวขั้นปีที่ 2 และ 4 ได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงราย ซึ่งเดินทางโดยรถบัส นักศึกษาต่างสนุกสนานกัยกิจกรรมแล...

รับรางวัลรองชนะ...

อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย มอบรางวัลแก่นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวขั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดกระทง...

ร่วมกิจกรรม ๙๙๙...

กิจกรรม วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย สังกัด สอศ. ได้ดำเนิน " โครงการ ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฎิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ " เริ่มเวลา ๐๙.๐๙ น. ผู้บริหาร...

กิจกรรมแปรอักษร...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียได้จัดกิจกรรม แปรอักษรแทนใจ ถวายความอาลัยแด่ “พ่อหลวง” โดยบุคลากรและนักศึกษาทุกคนของวิทยาลัยฯ...

นักศึกษาร่วมลงน...

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร ส...

ศึกษาดูงานนอกสถ...

วันที่ 13-15 ตุลาคม 2559 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เดินทางเพื่อไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม และยังได้เดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอชะ...

ทร.5 ทดสอบความร...

วันที่ 27 กันยายน 59 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้สอบภาคปฏิบัติในรายวิชาความรู้เรื่องไวน์ ซึ่งในการนี้นักศึกษาได้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถเพื่อทำการทดสอบความรู้ใน...

สาขาวิชาการโรงแ...

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 อาจารย์และนักศึกษาสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้มีโอกาสร่วมโชว์บาร์เทนเดอร์ และปั้นตุ๊กตาจากแป้งในงานมหกรรมการศึกษา โรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ 2559 ณ อาคาร 100 ป...

สาขาวิชาการโรงแ...

วันที่ 4 ก.ย. 59 สาขางานการโรงแรมฯ ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ฯ ให้จัดงานเลี้ยง Cocktail ในงาน BIG BAND Charity Concert ของมูลนิธิ ECP (ไทย-เยอรมัน) ณ อาคารเทพรัตนราช...

นักศึกษาสาขาวิช...

นักศึกษาสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับ ปวส.5 ของวิทยาลัยฯ เข้ารับการอบรมมัคคุเทศน์ ประจำปี 2559 จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ โรงแรมบีพีซิตี้เชียงใหม่ และจะทำก...

นักศึกรับรางวัล...

อ. วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2559 จัดโดย หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาส...

นักศึกษาเข้าร่ว...

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขันประกวดชุดรีไซเคิล เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ 18 ส.ค.2559...

นักศึกษาชั้นปีท...

วันที่ 17 ส.ค. 59 นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 ได้มีโอกาสไปดูงานนอกสถานที่ ณ โรงแรมศิริปันนา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งรับประทานบุฟเฟ่ฯ มื้อกลางวันร่วมกัน...

นักศึกษาได้รับร...

ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติปีนี้ (11 ส.ค.2559) มีตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมการแข่งขันประกวดการเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ น.ส.ธน...

กิจกรรมวันแม่แห...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ในปีนี้นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คือ น.ส.รัชฎาพร เตจ๊ะสุข ได้รับโอกาสเป็นตัวแทนพาคุณแม่มาร่วมรับรางวัลคุณแม่ดีเด่นในงาน...

นักศึกษานำเสนอโ...

วันที่ 27 ก.ค. 2559 นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 และ ปวส.ชั้นปีที่ 2 ได้นำเสนอโครงการวิชาชีพ ครั้งที่ 1 ณ บริเวณโรงอาหาร อาคารอริยวิทย์ ต่างได้รับความสนใจจ...

นักศึกษาสาขาวิช...

วันที่ 13 ก.ค. 59 นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 ได้มีโอกาสไปดูงานนอกสถานที่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งรับประทานบุฟเฟ่ฯ อาหารกลางวันร่วมกัน...

นักศึกษาสาขาการ...

สำหรับกิจกรรมทำดีเพื่อสังคมด้วยการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 12 ก.ค. 59 ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่มีจิตสาธารณะเข้าร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก ถ...

นักศึกษาสาขาวิช...

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 1 ได้เข้ารับการอบรม เรื่อง “ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย” ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559...

ดูงานนอกสถานที่...

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.59 นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 3 ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงแรม Furama Chiangmai ในการไปเยี่ยมชมครั้งนี้ นักศึกษาต่างได้รับความรู้และปร...

นักศึกษาสาขาวิช...

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 59 อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียได้แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจาก"หลวงพ่อพระครูสถิตสุตาภรณ์" เจ้าคณะตำบลหนองหอ...

กิจกรรมรับน้องส...

ภาพบรรยากาศของกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นในวันที่ 16 มิ.ย. 59 ...

เชิญวิทยากรมาบร...

วันที่ 15 มิ.ย. 59 ทางสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้จัดโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายในหัวข้อ "เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม" โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ภั...

รายวิชางานครัวโ...

ทุกวันอังคาร นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ได้มีโอกาสเรียนในรายวิชางานครัวโรงแรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายวิชาที่น่าสนใจมาก ๆ สำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการทำอาหารที่จะได้ฝึกทักษะให้เพิ่มมากขึ้นค่ะ...

กิจกรรมรับน้องป...

กิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 10-11 มิ.ย. 2559 กับฐานกิจกรรมของสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นักศึกษาน้องใหม่รวมถึงรุ่นพี่ต่างสนุกสนานกับกิจกรรมกันเป็นอย่...

คณาจารย์ฯ เสริม...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียร่วมกับ EFL Learning Centre จัดอบรมในหัวข้อ Easy English Workshop ให้กับคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ เพื่อเสริมความรู้ในด้านภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น ซึ่...

เติมความรู้เรื่...

อ.ฐานิญา ถาวร หัวหน้างานสาขางานการโรงแรม และ อ.วชิราภรณ์ บุญเพชร ได้เข้าร่วมการอบรม Wine & Champagne Knowledge Wine Testing โดย คุ้มพญารีสอร์ท แอนด์ สปา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา...

อาจารย์สาขาการโ...

ในวันที่ 9-10 เมษายน 2559 ที่ผ่านมากลุ่มอาจารย์สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และอาจารย์สาขาอื่น ๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีวิทยาลัย D...

ภาพบรรยากาศพิธี...

...

ผลการแข่งขันทัก...

ตามที่สำนักงานบริหารคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 29...

เชิญวิทยากรมาบร...

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้เชิญคุณสุวารี เดชนู เชฟร้าน Mix & Restaurant ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯ มาเป็นวิทยากรพิเศษสาธิตการทำอาหารฟิวชั่น ให้แก่นักศึกษา...

นักศึกษาเข้าร่ว...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่เข้าประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทงยี่เป็งล้านนา จัดโดยเทศบาลตำบลหนองหอย ณ บ้านพักข้าราชการตำรวจภูธรภาค 5 โดยผลการประกวดในครั...

กิจกรรมแข่งโคมล...

วันที่ 25 พ.ย.58 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียได้จัดการแข่งขันโคมลอยขึ้น ทางสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ร่วมกันจัดทำชุดโคมลอยสีสีนสดใส สไตล์เรกเก้เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ด้วย ซึ่งโคมลอยของส...

นักศึกษาเข้าร่ว...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขางานการโรงแรมฯ ระดับ ปวส. คือ นายชัยชนะ โป่งศรี และ นางสาวศรินญา แซ่เติ๋น ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ SINGHA R-INTERN NEXT GEN ปีที่ 5 ของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเร...

แนะแนวความรู้โร...

วันที่ 3 กันยายน 2558 ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เดินทางไปแนะแนวความรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิก...

น้อง ๆ จากโรงเร...

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ให้การต้อนรับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนสารภีพิทยาคมที่ได้มาเยี่ยมชมสาขาวิชาฯ พร้อมทั้งเรียนรู้การจีบผ้าในโอกาสต่างๆ ด้วย ...

นักศึกษาร่วมงาน...

วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2558 ทางสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้เข้าร่วมงาน "เอกลักษณ์ล้านนา คุณค่าที่ฉันภูมิใจ" ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางสาขาวิชาจัดแสดง...

นักศึกษาสาขางาน...

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องพัก พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องการรับประทานอาหารเซตยุโรปที่โ...

นักศึกษารับรางว...

วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2558 นักศึกษาสาขางานการโรงแรมชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอันดับที่ 1 คือ กลุ่มสเปรย์ตะไ...

เตรียมพร้อมเข้า...

วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558 นักศึกษาสาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยวของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ได้มีโอกาสอันดียิ่งที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศ ซึ่งเป็นองค์ประธานมูลนิ...

ภาพบรรยากาศกิจก...

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย โดย อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ได้เรียนเชิญคุณแม่ดีเด่น ประ...

รองผู้อำนวยการฝ...

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้มีโอกาสมาอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวทุกชั้นปี ในการนี้นักศึกษาได้ซักถามเกี่ยวกับแนวทาง...

แนะแนวโรงเรียนน...

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวมีโอกาสไปแนะแนว สอนทำของตกแต่งจากแป้งขนมปังให้กับน้อง ๆ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ...

นักศึกษาร่วมรับ...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ทางสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติจากคุณจิรายุส นิรันดร์สวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการอาหารและและเครื่องดื่ม โรงแรมฟุราม่า เชียงใหม่ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อ...

ร่วมรับเสด็จ พิ...

ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียได้มีโอกาสร่วมถวายงานเตรียมความพร้อมในพิธีเปิด "อาคารเทพรัตนราชสุดา" ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ทางสา...

นักศึกษา ปวช.3 ...

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 58 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 3 ได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องพัก พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องการรับประทานอาหารเซตยุโรปที่โรงแรม Furama Chiangma...

ดูงานนอกสถานที่...

เมื่อวันที่1ก.ค.58 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงแรม Le Meridien Chiangmai ในการไปเยี่ยมชมครั้งนี้ นักศึกษาต่างได้รับความรู้และประ...

กิจกรรมไหว้ครู ...

ประมวณภาพกิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมรับน้องใหม่ของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิ.ย. 58 ที่ผ่านมา ...

แบ่งปันความสุขส...

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมแบ่งปันความสุขโดยแจกอุปกรณ์การเรียน และขนม. ของเล่นแก่น้องๆ. โรงเรียนบ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ อ .แม่แตง...

ร่วมแข่งขันทำกร...

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมประกวดกระทงฝีมือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในงานยี่เป็ง จัดโดยเทศบาลตำบลหนองหอย...

บริการเครื่องดื...

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สาชาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้นำตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศจากการประกวด ผสมเครื่องดื่ม ประเภท ขิงข่า ประจำปี 2556 ที่ผ่านมา จัดทำเคร...

อบรม บาร์และธุร...

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "บาร์และธุรกิจจัดเลี้ยง" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จีรวัฒ...

Bartender Club...

อีกครั้งกับความสามารถของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมโชว์ผลงาน บาร์เทนเดอร์ ในงานนัดพบแรงงานและการศึกษาต่อ ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า เขียงใหม่ ...

กิจกรรมไหว้ครู ...

ไหว้ครูและรับน้องสาขาการโรงแรม...

ปฐมนิเทศ นักศึก...

สาขาการโรงแรมได้ทำการ ปฐมนิเทศ นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557...