หน้าหลัก : ข่าวประชาสัมพันธ์ : ค่ายนักศึกษาใหม่ : วันที่โพสข่าว 2016-06-08 15:27:14
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 จะมีการเข้าค่ายนักศึกษาใหม่ของทางวิทยาลัยเพื่อเป็นการสมานสามัคีกันในหมู่คณะและเป็นการพบปะกันระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่่่่่่่่่่่่่่นน้อง