หน้าหลัก : ข่าวประชาสัมพันธ์ : นักศึกษา ระดับ ปวช 2/1 เข้าดูงาน บริษัทนิยมพานิช จำกัด : วันที่โพสข่าว 2014-09-08 11:04:07
วัน พุธ ที่ 10 กันยายน 2557 อาจารย์โกวิทย์ หน่อปัน นำนักศึกษา ช่างยนต์ ระดับ ปวช 2/1 เข้าดูงาน บริษัทนิยมพานิช เชียงใหม่ และบริษัท โตโยต้า เชียงใหม่