หน้าหลัก : ข่าวประชาสัมพันธ์ : ดูงานนอกสถานที่ : วันที่โพสข่าว 2014-08-25 08:49:03
อาจารย์โกวิทย์ หน่อปัน นำนักศึกษา ระดับ ปวส 1 ศึกษาดูงานที่ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม ภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 4 กันยายน 2557