Username :
Password  :
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันแม่
รางวัลพระราชทาน
รางวัลพระราชทาน
จิตอาสาบริการชุมชน
จิตอาสาบริการชุมชน
จิตอาสาบริการชุมชน
จิตอาสาบริการชุมชน
ค่ายนักศึกษาใหม่
ค่ายนักศึกษาใหม่
ค่ายนักศึกษาใหม่
ค่ายนักศึกษาใหม่
เตรียมสอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เตรียมสอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เตรียมสอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
พิธีสืบชะตาและสถาปนาวิทยาลัย
พิธีสืบชะตาและสถาปนาวิทยาลัย
พิธีสืบชะตาและสถาปนาวิทยาลัย
ปลูกป่า
ปลูกป่า
การแข่งขันรถ
การแข่งขันรถ
การแข่งขันรถ
การแข่งขันรถ
ทีมนักแข่ง
ทีมนักแข่ง
ทีมนักแข่ง
ทีมนักแข่ง
ทีมนักแข่ง
เปิดตัวนักแข่ง YAMAHA
เปิดตัวนักแข่ง YAMAHA
เปิดตัวนักแข่ง YAMAHA
เปิดตัวนักแข่ง YAMAHA
เปิดตัวนักแข่ง YAMAHA
เปิดตัวนักแข่ง YAMAHA
เปิดตัวนักแข่ง YAMAHA
เปิดตัวนักแข่ง YAMAHA
เปิดตัวนักแข่ง YAMAHA
เปิดตัวนักแข่ง YAMAHA
เปิดตัวนักแข่ง YAMAHA
เปิดตัวนักแข่ง YAMAHA
เปิดตัวนักแข่ง YAMAHA
เปิดตัวนักแข่ง YAMAHA

ตัวแทนวิทยาลัยเข้าแข...

เตรียมความพร้อมก่อนลงสนาม วันนี้การแข่งขันจะเริ่มขึ้นเวลา14.20นาที ขอส่งแรงเชียร์แรงใจจากเพื่อนและน้องๆจากเทคโนเอเชียด้วยนะครับ #AsiaYamahaExciterteam #yamahamotochallenge2 #yamahasociety...

กิจกรรมวันแม่...

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จัดพิธีถวายพระพรชัย เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม โดย อ.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ไ...

นักศึกษาช่างยนต์รับร...

เมื่อเช้าวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย โดยคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีอัญเชิญรางวัลนักศึกษาพระราชทาน และร่วมแสดงความยินดีแก่ นายศิวกร กรแก้ว นักศึกษาสาขางานเทคโนโลยียานยน...

จิตอาสาบริการชุมชน...

สาขางานยานยนต์ , วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย นำนักศึกษาและอาจารย์ออกให้บริการชุมชน ณ วัดร้องขี้เหล็ก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพราะเราไม่ได้สอนแค่ในห้องเรียน เราให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ...

ค่ายนักศึกษาใหม่ เพื...

เช้าวันที่ 10 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยฯ ได้มีพิธีเปิดค่ายนักศึกษาใหม่ "เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า" ให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคน...

บรรยากาศเปิดเทอมวันแ...

วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ผู้จัดการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย อาจารย์วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยแห่งนี้...