งานเลี้ยงขันโตก 2552

                       โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย ได้จัดให้มีการเลี้ยงขันโตก ให้กับนักศึกษาชั้น ปวช.3และ ปวส.2 รุ่น กีรติ ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2552 โดยในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงไมตรีจิตรอันดี ที่มีระหว่างครู กับศิษย์ โรงเรียนกับนักเรียน และยังเป็นการอำลา อาลัย นักศึกษา โดยในงานมีพิธีการผูกข้อมือ และร่วมรับประทานอาหารระหว่างครู กับลูกศิษย์ และเพื่อนักศึกษา ต่างสาขางานอีกด้วย

>> กลับหน้าหลัก<<